Idziemy do szkoły językowej

Dodane: 11-05-2015 09:05
Idziemy do szkoły językowej Warto znać język angielski! Jeśli jesteś zainteresowany kursem języka obcego, to sprawdź angielski dla dzieci wejherowo

Ucz się języka!

Każdy z nas posiada świadomość, że aby naprawdę podnieść swoje kwalifikacje, musimy się uczyć języków obcych. I w zasadzie to nie jest ważne, czy jesteśmy humanistami, czy też ukończyliśmy politechnikę. Tak naprawdę wyjątkowo opłaca się...to wszelkiego typu specjalistom - informatykom, programistom, czy lekarzom. Nie tylko dzięki znajomości dodatkowego języka łatwiej będzie nam znaleźć pracę w kraju, ale również otworzy nam drzwi do kariery za granicą. Nawet jeżeli nie planujemy emigrować, to z pewnością czasowy staż wpłynie pozytywnie na zawartość naszego CV.


Grupy językowe

Napiszę teraz parę słów o grupach językowych. Tak naprawdę, może to mieć znaczenie przy wyborze kursu języka obcego. Języki nie powstawały w izolacji - w zależności od czynników historycznych, geograficznych i antropologicznych, wpływały na siebie. Zdarza się, że dana grupa językowa wywodzi się od jednego języka, którym obecnie nikt się już nie posługuje. Takim przykładem jest łacina, która dała początek kilku współczesnym językom - włoskiemu, rumuńskiemu, portugalskiemu i paru innym.


Język polski i język czeski

Interesującym tematem językoznawczym - zarówno dla filologów polskich, jak i dla badaczy zajmujących się językami słowiańskimi, jest związek historyczny naszego ojczystego języka z czeskim. Jest o tyle ciekawe, że we wczesnym średniowieczu języki te niewiele się różniły. Jednak rozwój kulturowy Czech był wówczas znacznie bardziej dynamiczny, niż u nas. Wczesne kontakty z chrześcijaństwem zachodnim otwarły naszym sąsiadem nowe możliwości. Zresztą, wystarczy przejść się po Pradzie, w której znajdziemy sporo średniowiecznych zabytków.


Co to jest grupa językowa?

Grupa językowa ? jednostka używana w genetycznej klasyfikacji języków naturalnych. Określa grupę języków w obrębie podrodziny językowej i może dzielić się na podgrupy (zespoły) językowe.

Pojęcie grupy językowej może mieć różny zakres w zależności od przyjętej klasyfikacji. Na przykład języki słowiańskie zazwyczaj klasyfikuje się jako grupę języków w obrębie podrodziny języków bałtosłowiańskich, jednak mogą być one również określane mianem rodziny językowej ? wówczas pojęcie grupy językowej ma węższy zakres.

Języki zaliczane do jednej grupy językowej, podobnie jak w przypadku podrodziny językowej, wywodzą się od wspólnego prajęzyka pośredniego.


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_j%C4%99zykowa© 2019 http://www.radcy.wroclaw.pl/